Ceník pronájmů: - Při komerčním využití:

Pronájem velkého sálu: 900,./ hod.

Pronájem malého sálu, včetně baru: 600,./ hod

Pronájem obou sálů: 1200,./ hodCeník pronájmů při soukromých akcích:

Pronájem velkého sálu: 500,./ hod

Pronájem malého sálu včetně baru: 300,./ hodMALÝ SÁL

Je vhodný pro pořádání různých kulturních akcí, s malým pódiem, skvělou akustikou a hlavně, s vlastním barem.

VELKÝ SÁL

Vhodný pro pořádání divadel, koncertů, firemních večírků, plesů, oslav a pod..